Kontakt

Ústav kli­nické a expe­ri­men­tální sto­ma­to­lo­gie
1. LF UK a VFN

Vedení ústavu
prof. MUDr. Jana Duš­ková, DrSc., MBA

Pri­mářka
MUDr. Děvana Hou­šová, CSc.

Sekre­ta­riát
Kar­lovo náměstí 32 (budova A, 5. patro)
121 11 Praha 2
tel: +420 22496 6820
e-mail:

Tele­fonní ústředna VFN
tel: 22496 1111

Kon­takty na zaměst­nance
viz adre­sář 1. LF UK a VFN


Kontakty na ÚKES

jménoemailtelefonpozice
Barták Petr 224964384 Asistent
Bartoňová Pavlína 224964385
224966575
Zdravotnický pracovník
Bartoš Martin Lékař bez specializované způs...
Bartoš Martin 224962723 Ostatní
Bartošová Margita Elektronik specialista
Baumruk Jiří 224964566
224964565
Ostatní
Begala Juraj Sanitář
Bělinová Kateřina 224964562
224964561
Ostatní
Bergerová Jitka Ostatní
Bilá Magdaléna Zdravotnický asistent
Bílková Eva 22496 2151
22496 2152
Zdravotní sestra
Blažíčková Vladislava Sanitář
Borská Michaela 22496 2739
22496 2151
Zubní lékař specialista v obo...
Bouší Iva Zdravotní sestra
Braunová Kateřina Zdravotní sestra
Brizman Eitan Ostatní
Brizman Eitan Lékař specialista v oboru max...
Broukal Zdeněk 224966805 Profesor
Břinčilová Lenka Ostatní
Burešová Tereza Zubní lékař s odbornou způsob...
Burešová Tereza Ostatní
Caklová Dana 22496 2151
22496 2152
Zdravotní sestra
Čarná Kateřina Zubní lékař s odbornou způsob...
Čermáková Radka 224964553
224964552
Lektor
Čichovská Jana 22496 2151
22496 2152
Zdravotní sestra
Činčurová Dagmar 22496 2151 Zdravotní sestra
Damiao Martinha De Nazaré Zdravotní sestra
Drahoš Milan Zubní lékař s odbornou způsob...
Dudek Michal 224964382
224964384
Odborný asistent
Dugová Lenka Zubní lékař s odbornou způsob...
Dugová Lenka 224962152 Lektor
Dulovcová Vladimíra 22496 2151 Zdravotní sestra
Durasová Nikola Zubní lékař s odbornou způsob...
Dušková Jana 224966825
224966820
Profesor
Ennafaa Klára Zubní lékař s odbornou způsob...
Faktorová Dobromila 22496 3074 Zdravotní sestra
Farová Denisa Zdravotnický asistent
Foltán René 224963191 Docent
Foltán René 224 962 729 Lékař specialista v oboru max...
Fraitová Jana Zdravotní sestra
Hálová Hana Ostatní
Hanušová Dana 224 962 729 Zdravotní sestra
Hanušová Karolína Zdravotnický asistent
Hanzelka Tomáš 224964566
224964565
Odborný asistent
Hauptová Blanka 3138
2725
Referent zásobování a nákupu
Hegnerová Jana Zdravotní sestra
Himmlová Lucie 224966812
224966809
Odborný asistent
Holakovský Jiří 224962152 Odborný asistent
Holakovský Jiří 22496 2151
22496 2723
Lékař specialista v oboru kli...
Hora Karel 22496 2151
22496 2723
Lékař specialista v oboru max...
Hora Karel 224962723
224962152
Odborný asistent
Horčičková Kateřina Zdravotní sestra
Hrubý Zdeněk 224962725 Asistent
Hrubý Zdeněk 22496 2723 Zubní lékař s odbornou způsob...
Hrušková Hana Zdravotní sestra
Hubálková Hana 224966577
224966646
Docent
Hůlová Eva Zdravotní sestra
Huzlík Emil Sanitář
Charvát Jindřich 224964384 Odborný asistent
Ihln Hana Zdravotní sestra
Janatová Taťjana 224966822
224966821
Technicko-hospodářský pracovn...
Jandl Jiří 224962723 Lektor
Jandl Jiří Zubní lékař s odbornou způsob...
Jandurová Ivana 224964139 Ostatní
Janovič Jan Sanitář
Jeličová Zdenka Zdravotní sestra
Jeřábková Drahomíra Zdravotní sestra
Jirásková Jaroslava Sanitář
Jirsíková Marie Zdravotní sestra
Jumr Jaroslav Zubní lékař s odbornou způsob...
Kaiferová Jana Odborný asistent
Kalců Darina Zdravotní sestra
Kardová Zuzana Zdravotní sestra
Kissová Martina Zdravotní sestra
Klíma Karel 224962729 Odborný asistent
Klíma Karel 22496 2723 Zubní lékař specialista v obo...
Knákalová Blanka 224963191 Technicko-hospodářský pracovn...
Knákalová Blanka 22496 3191 Odborná sekretářka
Koblížková Libuše 22496 2155
22496 2151
Lékař specialista v oboru vni...
Koblížková Libuše 224962155 Odborný asistent
Kopecký Jaroslav 224962110 Technicko-hospodářský pracovn...
Korábek Ladislav 224964553
224964560
224964552
Odborný asistent
Králová Karolína Zdravotnický asistent
Kratochvílová Věra Zdravotní sestra
Krejčová Andrea Zdravotní sestra
Krejsa Otakar 224966823 Docent
Krejzová Nikola Zdravotnický asistent
Krnáčová Jitka 22496 3074 Zdravotní sestra
Kročová Ingrid 22496 5069 Zdravotní sestra
Křepelová Karolína Ostatní
Kučera Josef 224964566
224964565
Odborný asistent
Kudrnová Květa Zdravotnický pracovník
Kulašíková Zuzana Sanitář
Kuldásková Jaroslava 22496 2151
22496 2152
Zdravotní sestra
Kuťáková Hana 22496 4379 Radiologický asistent pod odb...
Landová Dana Zdravotní sestra
Lenčová Erika 224966824 Odborný asistent
Levorová Jitka 224962729 Lektor
Levorová Jitka Zubní lékař s odbornou způsob...
Libánská Markéta 224964553
224964552
Asistent
Linetskiy Igor 224962725 Lektor
Linetskiy Igor 2723
3139
Zubní lékař s odbornou způsob...
Linhartová Ladislava 22496 4340 Odborný referent
Lippertová Eva 224964384
224964561
Asistent
Lištvanová Tereza 224962152 Ostatní
Lukavcová Barbora 22496 2723 Zdravotní sestra
Lymbak Hanna Zdravotní sestra
Mahdian Nima 224962725 Lektor
Mahdian Nima 224962729 Zubní lékař s odbornou způsob...
Machoň Vladimír Zubní lékař specialista v obo...
Machoň Vladimír 224962729 Asistent
Makal Ondřej Zubní lékař s odbornou způsob...
Marešová Marie 22496 5069 Zdravotní sestra
Mašátová Martina Zubní lékař s odbornou způsob...
Matoušková Jana Lektor
Mitnyíková Helena Zdravotní sestra
Molitor Martin 266083209 Odborný asistent
Molitor Martin Lékař specialista v oboru pla...
Myšák Jaroslav 224964553
224964552
Asistent
Nachtigalová Lenka Elektronik specialista
Navarová Lia 224964563
224964564
Odborný asistent
Nedvědová Milena 224964185 Odborný asistent
Neffeová Irena 224966261 Odborný asistent
Nejedlá Klára Ostatní
Nejedlá Klára Zubní lékař s odbornou způsob...
Nekolová Pavla 22496 3139 Zdravotní sestra
Němcová Jana 22496 2151
22496 2152
Zdravotní sestra
Nieblerová Jiřina 22496 2729 Zubní lékař specialista v obo...
Nikodýmová Ivana 22496 3313 Zdravotní sestra
Nováková Michaela 22496 4379
22496 4380
Radiologický asistent
Novotná Marta 224966811
224964567
Asistent
Novotná Soňa Sanitář
Oganessian Edgar 224966815
224964384
Odborný asistent
Ott Daniel 224964562
224964561
Odborný asistent
Pavlíková Gabriela 22496 3009 Lékař specialista v oboru max...
Pavlíková Gabriela 224962729 Odborný asistent
Peňásová Jana Zdravotní sestra
Peřinka Luděk 224964562
224964561
Docent
Pětová Andrea Zdravotní sestra
Petrák Jan 224962802 Technicko-hospodářský pracovn...

Adresář kontaktů nalezente také na na stránkách 1. LF.