Závodní lékaři

 • MUDr. Milan Tomka, Ph.D.
  závodní lékař pro zaměst­nance VFN
  Ke Kar­lovu 13, 120 00 Praha 2
  e-mail: 
  tel: 22496 5092
 • MUDr. Irena Nef­fe­ová
  závodní lékařka pro zaměst­nance Magis­trátu hl.m. Prahy, MŠMT a MZČR
  Kar­lovo náměstí 32, 121 11 Praha 2
  e-mail:
  tel: 22496 6660