Den Výzkumných Prací 2014

Dne 6.6.2014 pro­běhla na půdě ÚKES kon­fe­rence Den Výzkum­ných Prací 2014.
Pro­gram ke sta­žení (PDF)