Zrušení pracoviště ÚKES

Ústav kli­nické a expe­ri­men­tální sto­ma­to­lo­gie byl ke dni 1.9.2014 zru­šen.