Specializovaná implantologická poradna

Čin­nost

  • Kon­zul­tace týka­jící se vyu­žití den­tál­ních implantátů
  • Posu­zo­vání stavu dutiny ústní a defektů chrupu pro ošet­ření s den­tál­ními implantáty
  • Následné pro­te­tické ošet­ření chrupu se zave­de­ním implantátů

Místo

  • Fakultní polikli­nika VFN, Kar­lovo nám. 32, pro­te­tické odd., 4. patro, č. dv. 4.39

Ter­mín

  • úterý, 14.00 – 15.30 hod.

Vedoucí

  • doc. MUDr. Hana Hubál­ková, Ph.D.

Sestra/Objednání

  •  Růžena Žáková, , tel: 22496 6646