Inovace studijního programu Zubní lékařství

Zde nalez­nete infor­mace o pro­jektu Ino­vace stu­dij­ního pro­gramu Zubní lékař­ství na 1. LF UK Praha CZ.2.17/3.1.00/36227
více info: http://ukes.cz/oppa